Kongres Języków Obcych PASE

W dniach 10-11 maja 2013 r. odbywa się dwudniowy Kongres Języków Obcych PASE „Perspektywy edukacji językowej w kolejnym XX-leciu”. Z okazji jubileuszu 20-lecia PASE, wśród zaproszonych do prelekcji gości, znaleźli się wybitni eksperci, którzy podzielą się doświadczeniami z zakresu metodyki, zarządzania i marketingu. Sesje plenarne poprowadzą: Hugh Dellar, Jamie Keddie, Herbert Puchta, Jim Scivener. W programie dodatkowo znalazły się sesje warsztatowe w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

Celem Kongresu Języków Obcych PASE jest między innymi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wskazanie ścieżek rozwoju w zakresie metodyki i zarządzania.  Spotkanie z ekspertami z branży oraz gośćmi z zagranicy pozwala nie tylko poszerzyć wiedzę, ale i zapoznać i wykorzystywać lepszą metodologię oraz nowoczesne narzędzia niezbędne z jednej strony w pracy lektora i nauczyciela, z drugiej - dyrektora szkoły językowej lub przedstawiciela uczelni wyższej.

Ideą corocznych spotkań PASE jest wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia lektorów i nauczycieli, promowanie nauki języków obcych oraz działanie na rzecz podnoszenia jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce.

244

Szczegółowy program i rejestracja on-line

 

 

Znaczniki