Konkurs językowy dla gimnazjalistów

To już siódma edycja konkursu z języka angielskiego i druga z języka niemieckiego, orgniazowanych przez Zespół Szkół nr 1 im.gen. Józefa Bema w Ciechanowie. Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów, a na uczestników czekają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Konkurs zostanie przeprowadzony 28.04 w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie. I etap konkursu to test wielokrotnego wyboru. Zadania dotyczą stosowania struktur leksykalno-gramatycznych i rozumienia tekstu czytanego. Etap II będzie miał formę ustną. Zadanie pierwsze to opis obrazka, a zadanie drugie to reagowanie na sytuacje językowe.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udziału w wydarzeniu należy kierować do organizatora konkursu: reni.kreft@interia.pl

 

Znaczniki