Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Legionowskiego

Designed by Brgfx - Freepik.com

Rusza VIII edycja konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Legionowskiego

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII, jest organizowany już po raz ósmy przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. Wydarzenie składa się z trzech etapów i zawiera zadania sprawdzające umiejętności czytania, słuchania i mówienia w języku angielskim. Program konkursu wykracza poza podstawę programową języka nowożytnego i mobilizuje uczniów do nauki i doskonalenia się. Nagrodę główną stanowi voucher na egzamin First for Schools ufundowany przez patrona merytorycznego konkursu. Dodatkowo przewidziane są cenne nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów.

Konkurs, który ma rangę konkursu powiatowego, cieszy się ogromnym powodzeniem już od siedmiu lat. W ostatniej edycji wzięli w nim udział uczniowie z 15 szkół podstawowych powiatu legionowskiego. Uczniowie i nauczyciele cenią wysoki poziom konkursu i jego wielowymiarowość: uczestnicy muszą wykazać się świetną znajomością języka angielskiego zarówno w piśmie jak i w mowie (część pisemna, słuchowa i ustna). Co wiecej konkurs "rośnie" i rozwija się wraz z uczestnikami, gdyż w zeszłym roku po raz pierwszy brały w nim udział klasy siódme, a w tym po raz pierwszy wystartują uczniowie ósmoklasiści (B2, z elementami C1).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego, jego popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych oraz promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych językiem angielskim. Zakres konkursu wykracza poza ramy podstawy programowej języka angielskiego dla klas VI-VIII szkoły podstawowej. Poziom testu konkursowego – na I etapie – szkolnym  to poziom określany w europejskiej skali jako poziom B1, z elementami poziomu B2, na II i III etapie – poziom B2, z elementami poziomu C1.