Konkurs języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów klas VII szkoły podstawowej

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

Celem konkursu jest inspirowanie i zachęta do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych wśród młodzieży gimnazjalnej i szkół podstawowych. Adresatem konkursu jest młodzież gimnazjalna i szkół podstawowych z Ciechanowa i okolic.

Konkurs. udział w którym jest dobrowolny, składa się z dwóch etapów:

a.    etapu I - szkolnego składającego się z dwu części: testu leksykalno-gramatycznego i testu wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych;

b.    etapu II - międzyszkolnego odbywającego się w formie ustnej - rozmowy na podstawie dwu zestawów egzaminacyjnych.

I etap konkursu (26.03.2018) odbywa się w szkole, która zgłosiła swe uczestnictwo w konkursie. Konkurs trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego i testu wiadomości kulturoznawczych o krajach anglo- i niemieckojęzycznych na poziomie średniozaawansowanym (test jest sprawdzany przez komisję konkursową powołaną w gimnazjum/ szkole podstawowej). Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

II etap konkursu ma swój finał 27 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie. Uczestnicy losują zestaw składający się z dwu zadań: opisu obrazka oraz reakcji językowych, a następnie odpowiadają w formie ustnej.

Tematyka tekstów i wypowiedzi ustnych jest związana i zgodna ze standardami wymagań dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego. Czas przeznaczony na przygotowanie się do wypowiedzi to 5 minut. Na rozmowę z komisją (składającą się z nauczycieli jęz. angielskiego i niemieckiego ZS nr 1) i prezentację zadań przewiduje się 10 minut. Podczas całego konkursu uczestnicy nie mogą korzystać ze słowników ani innych pomocy.

O końcowym wyniku konkursu decyduje suma punktów uzyskanych w części pisemnej I etapu i ustnej II etapu. Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze miejsca) otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy II etapu nagrody pocieszenia.

Wsółorganizatorami konkursu są wydawnictwa językowe: LektorKlett, Pearson, WSiP i Oxford.

Wydarzenie ma charakter cykliczny, zaś udział w nim jest bezpłatny.

Organizatorzy o wydarzeniu:

Organizując cyklicznie konkurs z języka angielskiego i niemieckiego pragniemy zachęcić uczniów do nauki języków obcych, bez znajomości których trudno jest w dzisiejszym świecie funkcjonować. Uczniowie bardzo chętnie biorą w nim udział i zawsze zgłasza się wielu chętnych. Młodzież ma okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe, które są oceniane w części ustnej przez nauczycieli z zewnętrzych placówek. Dodatkowo uczą się współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji, nabywają też umiejętność zaakceptowania porażki. Uczestnicy nawiązują nowe znajomości, wymieniają się spostrzeżeniami. Nam, nauczycielom języków obcych, organizacja takiego konkursu sprawia wiele satysfakcji i radości. Promujemy naszą szkołę, współpracujemy z innymi nauczycielami, wymieniamy się z nimi doświadczeniami i pomysłami.