Kuźnia kadr 2. Internacjonalizacja biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym

Zaproponowane w projekcie szkolenia były wynikiem diagnozy potrzeb i możliwości regionalnego rynku pracy. Przygotowano szeroką ofertę otwartych szkoleń niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych w ramach kształcenia ustawicznego.

  • Tytył: Kuźnia kadr 2. Internacjonalizacja biznesu. Obszar 5 projektu: Internacjonalizacja Biznesu

  • Koordynator: Agnieszka Pietrus-Rajman

  • Instytucja: Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  • Język: angielski

  • Edycja konkursu: European Language Label 2011

Wszystkie zajęcia umożliwiały łączenie umiejętności językowych z doskonaleniem zawodowym. Dzięki uwzględnieniu modułów z zakresu interkulturowości uczestnicy obcojęzycznych szkoleń mieli możliwość poznania innych kultur oraz przełamania barier, stereotypów i uprzedzeń. Szkolenia zostały przygotowane i zrealizowane przede wszystkim z myślą o rozwoju zawodowym mieszkańców regionu. Doskonalenie umiejętności językowych w połączeniu z praktyczną wiedzą ułatwiającą wykonywanie zawodu pozwoliły uczestnikom przełamać bariery utrudniające praktyczne wykorzystanie znajomości języka w pracy zawodowej.

 

Znaczniki