Leśni detektywi - wielokulturowy projekt dla najmłodszych

Projekt „Leśni Detektywi” został zainspirowany uznaniem przez UNESCO roku 2011 „Międzynarodowym Rokiem Lasów” i polegał na nowatorskim dwutorowym nauczaniu treści przyrodniczych w języku angielskim.

  • Tytuł projektu: Leśni Detektywi

  • Koordynator: Lidia Błońska

  • Instytucja: Sieć przedszkoli dwujęzycznych należących do Grupy Kidzcorner zlokalizowanych w Warszawie

  • Język projektu: polski, angielski

  • Edycja konkursu: European Language Label 2012

Dwutorowość projektu opierała się na aktywnym doświadczaniu przez dzieci różnego rodzaju aktywności w przedszkolu jak i poza nim oraz na ekspresji tych badań poprzez prace plastyczno-muzyczne. Badania przebiegały pod kierunkiem nauczyciela anglojęzycznego oraz nauczyciela polskojęzycznego w równych proporcjach.

Grupy przedszkolne były bardzo zróżnicowane pod kątem wielokulturowym, gdzie ponad 30 proc. dzieci uczęszczających do przedszkola pochodziło z wielojęzycznych rodzin. W trakcie trwania projektu dzieci w grupie wielojęzycznej i wielonarodowościowej uczyły się współpracy zespołowej, akceptacji odmienności kulturowej i językowej, jak również wybierały docelowy język komunikacji, uczyły się łamać stereotypy i bariery językowe.

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu to m.in.: wystawa fotograficzna „Las w obiektywie”, konkurs prac plastycznych pod tytułem „Sowa mądra głowa i inni mieszkańcy lasu”, prezentacje zwierząt leśnych, stworzenie makiety lasu i mrowiska leśnego, zbudowanie karmników dla ptaków leśnych i obserwatorium, pokaz mody leśnej oraz akcja adopcji drzewa. Dzieci brały również udział w regularnych wędrówkach do lasu i do parku oraz miały okazję odwiedzić Kampinoski Park Narodowy. Zanurzenie się w atmosferze lasu pobudziło spontaniczność dzieci w wyrażeniu emocji w języku angielskim oraz w formułowaniu pytań w tym języku.

Projekt miał bezpośrednie przełożenie na rozwój umiejętności językowych u dzieci, poszerzając ich zasoby leksykalne oraz zwiększając swobodę i spontaniczność w posługiwaniu się językiem angielskim. Okazało się, że wbrew barierom językowym występującym w grupie wielojęzycznej wszystkie dzieci z dużym entuzjazmem włączyły się do prac projektowych i w równej mierze przyczyniły się do osiągnięcia wspólnie wytyczonych celów.

Kreatywne elementy projektu:

  • Dwutorowe nauczanie treści merytorycznych w języku angielskim: poprzez doświadczanie oraz plastyczną i muzyczną ekspresję w swobodnym środowisku pracy;
  • Zanurzenie się w wybranej tematyce na dłuższy czasu, co tworzy sprzyjającą atmosferę immersji językowej;
  • Dziennik projektowy grupy, prowadzony zarówno przez dzieci jak i nauczycieli w języku angielskim, służący przede wszystkim do utrwalania nabytej wiedzy przyrodniczej i poznawanego słownictwa.Informacje o pozostałych laureatach ELL 2012 do przeczytania w artykule JOwS 3/2012.

178

Pobierz artykuł w pliku PDF

 

 

Znaczniki