ON-line, ONA off-line. Warsztat metodyczny DOS ELTea

Jak kreatywnie wykorzystać zasoby tradycyjne i ultranowoczesne, by naprawdę efektywnie uczyć języka obcego? Dowiecie się tego podczas intensywnych warsztatów z zakresu metodyki nauczania języka obcego, przeznaczonych głównie dla nauczycieli nastolatków i (młodych) dorosłych.

Nowatorska formuła: dwoje trenerów, dwa radykalnie odmienne podejścia do wykorzystania materiałów i pomocy dydaktycznych. Z jednej strony zasoby tradycyjne, wręcz klasyczne, z drugiej ultranowoczesne technologie mobilne,w tym media społecznościowe.

Celem trenerów jest wywołanie autentycznej, krytycznej refleksji nad rolą i miejscem różnego typu zasobów dydaktycznych (materiałów, pomocy, narzędzi i in.), od bardzo tradycyjnych do ultra nowoczesnych: "Bedziemy pytać o rolę nauczyciela, ale także samych uczniów, w procesie doboru, a co najważniejsze we współtworzeniu treści nauczania" - zapowiadają organizatorzy.

Pierwsze warsztaty już 26 marca w Warszawie. Kolejne 8 kwietnia w Krakowie i 20 maja w Rzeszowie.