Materiały informacyjne

Zapraszamy do lektury materiałów informacyjnych o czasopiśmie: przewodnika oraz ulotki. Z materiałów można korzystać w wersji elektronicznej oraz drukowanej. Wersje papierowe redakcja wysyła pocztą po e-mailowym zgłoszeniu na adres: jows@frse.org.pl.

Za zgodą redakcji można także wydrukować zamieszczone materiały i wykorzystywać w celach promocji pisma w szkołach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli oraz uczelniach wyższych.

754

753

Przewodnik po czasopiśmie

Publikacja będąca przewodnikiem po czasopiśmie - jego treści oraz formie. W materiale znajduje się także wybór tekstów z lat 2012-2015.

Ulotka czasopisma

Zwięzła informacja o tym do kogo adresowane jest czasopismo oraz gdzie można je nabyć. Materiał można  wykorzystać bezpłatnie w celach promocyjnych pisma.