Projekt READ ON

Projekt READ ON powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego czytelnika.

Projekt READ ON umożliwia pogodzenie różnorodnych potrzeb uczniów uczących się w jednej klasie i oferuje tym samym doskonałe rozwiązanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie są zachęcani do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat wykonując różnorodne zadania i projekty zaproponowane przez nauczyciela.

Zwieńczeniem programu jest udział w ogólnopolskim konkursie dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie READ ON organizowanym przez Oxford University Press i zaprezentowanie przez uczniów projektów indywidualnych i klasowych wykonanych w nawiązaniu do przeczytanych książek, takich jak: plakaty, prezentacje, przedstawienia, relacje na blogu.

Niezależnie od konkursu ogólnopolskiego szkoły są również zachęcane do organizowania festiwali na zakończenie roku szkolnego, podczas których uczniowie mają okazję pochwalić się swoimi pracami i osiągnięciami czytelniczymi.

Projekt READ ON w Polsce został przygotowany w oparciu o doświadczenia z Włoch, gdzie podobny projekt jest prowadzony pod patronatem British Council i Ambasady Wielkiej Brytanii w Rzymie. W roku 2016 był nominowany do prestiżowej nagrody ELTons 2016 w kategorii local innovation. We Włoszech do tej pory wzięło w nim udział 1300 nauczycieli i 40000 uczniów. W Polsce projekt READ ON jest od dwóch lat realizowany z dużym sukcesem w starszych klasach szkół podstawowych. Nauczyciele z Polski i Włoch podkreślają pozytywny wpływ projektu na poprawę umiejętności językowych uczniów oraz korzyści jakie oferuje uczniom niezależnie od ich poziomu językowego