Uczenie się przez nauczanie - projekt Once upon a time...

Inspiracją do opracowania projektu było bardzo bliskie sąsiedztwo uczelni i szpitala. Wstępne rozmowy zarówno z władzami uczelni jak i ordynatorem oddziału dziecięcego o ewentualnej współpracy i jej formie spotkały się z serdecznym odzewem.

  • Tytuł projektu: Once upon a time

  • Koordynator: Anna Bąk-Średnicka

  • Instytucja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

  • Język projektu: angielski

  • Edycja konkursu: European Language Label 2011

Pomysł polegał na wykorzystaniu umiejętności i chęci studentów, przyszłych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, do opracowania i przeprowadzania zajęć z chorymi dziećmi. Po przygotowaniu terminarza spotkań rozpoczęły się cotygodniowe wizyty u małych pacjentów.

Pierwsza edycja projektu trwała od kwietnia do czerwca 2010 roku. Spotkania odbywały się w szpitalnej świetlicy. Każda lekcja traktowała o wybranych postaciach z międzynarodowych bajek, legend czy opowiadań i przeprowadzona była według autorskiego scenariusza. Wszystkie konspekty zajęć zamieszczono na stronie internetowej projektu. Druga edycja projektu, która nosi nazwę Karaoke, rozpoczęła się w marcu 2011 roku. Podczas spotkań studenci wykorzystywali piosenki w autorskim opracowaniu.

Projekt przyniósł pozytywne efekty każdej ze stron. Dzięki współpracy uczelni ze szpitalem poszerzyła się oferta praktyki metodycznej o dobrowolne lekcje językowe w szpitalu. Studenci zdobyli doświadczenie w prowadzeniu lekcji poza klasą szkolną oraz z grupą dzieci w różnym wieku i na nierównym poziomie językowym, natomiast mali pacjenci mogli, mimo choroby, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

 

Znaczniki