Wykorzystanie technik teatralnych w nauczaniu języka francuskiego

Projekt edukacyjny adresowany był do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz studentów, którzy w w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczyli w warsztatach teatralnych.

  • Tytuł: Wykorzystanie technik teatralnych w nauczaniu języka francuskiego

  • Koordynator: Janina Serdakowska-Słowik

  • Instytucja: Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

  • Język: francuski

  • Edycja konkursu: European Language Label 2011

Dynamika, ruch, działanie, kreowanie postaci i sytuacji uruchamiało wyobraźnię uczniów i inspirowało ich do nauki języka. W projekcie realizowane były spektakle na podstawie tekstów pisanych przez koordynatora projektu oraz przez młodzież. Integralną częścią były recytacje poezji i prozy francuskiej oraz krótkie formy inscenizacji tematycznych dla dzieci ze szkoły podstawowej. Projekt obejmował różne działania artystyczne w języku francuskim: koncert kolęd francuskich, inscenizacje tematyczne na Dzień Kobiet czy Dzień Nauczyciela, humorystyczne prezentacje mody francuskiej, śpiewanie piosenek Edith Piaf czy Celine Dion, inscenizacje dla dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli.

Uczestniczący w projekcie uczniowie nabrali odwagi w używaniu języka obcego oraz śmiałości w różnych sytuacjach życiowych. Młodzi ludzie uświadomili sobie znaczenie znajomości języków i wielu z nich będzie kontynuowało naukę języka francuskiego na kolejnych etapach edukacji.

 

Znaczniki