Michał Merczyński

Artykuł

Jednym z filarów aktywności Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest działalność edukacyjna, koncentrująca się wokół zagadnień związanych z edukacją medialną, audiowizualną oraz kulturalną, która realizuje się m.in. poprzez internetowe projekty edukacyjne.