Renata Klimek-Kowalska

Artykuł

Inicjatywa Komisji Europejskiej – Europass –  obchodzi w tym roku dziesiątą rocznicę powstania. Dokumenty wchodzące w jej skład zostały pozytywnie ocenione przez  nauczycieli, pracodawców, studentów oraz uczniów jako dobre narzędzie przygotowujące młodzież do tworzenia ważnych...

Artykuł

W roku 1880 Onésime Reclus, znany geograf francuski, użył po raz pierwszy słowa frankofonia w swoim dziele Francja, Algieria i kolonie (1886). Idea przynależności językowej była jednoznaczna z przestrzenią geograficzną. Słowo zostało jednak szybko zapomniane.

Artykuł

Grupa pasjonatów języka francuskiego na Śląsku, wspierana przez placówki dyplomatyczne Regionu Walonii-Brukseli i Ambasady Francji w Polsce, postanowiła poszerzyć ofertę edukacyjno-językową polskiej szkoły i dostosować ją do potrzeb europejskiego rynku pracy. Przy wsparciu władz powiatów i gmin...