Małgorzata Członkowska-Naumiuk

Artykuł

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus na kilka miesięcy lub na rok do innego kraju na studia albo na praktykę są zobowiązani znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej lub jaki będzie używany w firmie albo organizacji oferującej praktykę. Często decydują się...