Aleksandra Łuczak

Artykuł

Wraz ze wzrostem popularności idei plain English, czyli prostej odmiany języka angielskiego, pojawiła się potrzeba zmiany podejścia do nauczania sprawności pisania. Teksty, również teksty prawnicze, mają być teraz jasne, przystępne i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Idea plain...

Artykuł

Postulat ciągłego rozwoju zawodowego lektorów języka obcego to temat ważny i powracający w dyscyplinie glottodydaktyki. Potrzeba szkoleń zawodowych jest istotna nie tylko dla długoterminowego rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również instytucji, które ich zatrudniają, jeśli instytucje te...