JOwS 04/2012

Artykuł

Speaking is one of the most challenging skills, both for the foreign language learner to carry out and for the teacher to test. When speaking, learners have to make many split-second decisions about what to say and how to say it, choosing from a store of language which may still be very limited...

Artykuł

Uczniowie rozpoczynają naukę języków obcych w coraz młodszym wieku. Coraz więcej dzieci uczy się obowiązkowo dwóch języków obcych. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) staje się coraz bardziej powszechnie używanym narzędziem definiowania osiągnięć ucznia. Te i inne równie...

Artykuł

Nie jest nowością wykorzystanie technologii w nauczaniu języków obcych. Magnetofony i magnetowidy, komputery i Internet obecne są w szkołach już dość długo. Ale jak połączyć możliwości Internetu z nauką języka w klasie? Być może najlepszym sposobem jest realizacja eTwinningowych projektów.

Artykuł

Badanie motywacji uczniów do nauki języków obcych jest zagadnieniem trudnym i wymagającym. Ciekawych informacji na ten temat dostarcza raport z badania kompetencji językowych piętnastolatków - European Survey on Language Competences 2011.

Artykuł

Postulat ciągłego rozwoju zawodowego lektorów języka obcego to temat ważny i powracający w dyscyplinie glottodydaktyki. Potrzeba szkoleń zawodowych jest istotna nie tylko dla długoterminowego rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również instytucji, które ich zatrudniają, jeśli instytucje te...

Artykuł

System Opisu Pluralistycznych Podejść Do Języków i Kultur (FREPA) jako uzupełnienie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) ma stanowić przyczynek do popularyzacji edukacji różnojęzycznej i międzykulturowej. W niniejszym artykule prezentujemy funkcjonalność tego narzędzia oraz...

Artykuł

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach od dwóch lat realizowany jest projekt EuroCatHos – Kurs językowy online. Jego produktem finalnym będzie w październiku 2013 r. kurs językowy dla pracowników i praktykantów sektora gastronomii i hotelarstwa, a także wszystkich...

Artykuł

Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko) wcale nie musi wiązać się z zakupem nowych programów. W artykule prezentujemy, w jaki sposób przygotować własne interaktywne ćwiczenia.

Artykuł

Artykuł zawiera praktyczne informacje dla nauczycieli oraz osób uczących się języka rosyjskiego, jak wykorzystywać zasoby internetowe w nauce języków obcych z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych elementów e-learningu.

Artykuł

Mike’s Christmas to trzecia część rymowanej historii o życiu chłopca o imieniu Mike, powstałej z myślą o najmłodszych uczniach języka angielskiego. Jednak jako nauczyciel w szkole podstawowej mam kontakt nie tylko z dziećmi klas I-III, dlatego tym razem postanowiłam wykorzystać bajkę o...