JOwS 04/2012

Artykuł

Przegląd tradycji noworocznych z różnych regionów świata jest zagadnieniem pozwalającym odkryć lokalną specyfikę i charakter kulturowy wielu miejsc na naszym globie.

Artykuł

Język niemiecki niestety nie zawsze cieszy się popularnością wśród uczniów, często wypierany przez znacznie bardziej rozpowszechniony język angielski. Nauczyciele niejednokrotnie zadają sobie pytanie, jak uatrakcyjnić zajęcia, by zmotywować młodzież do nauki drugiego języka obcego. Zadanie to...

Artykuł

Związki frazeologiczne stanowią integralną część każdego języka. Polscy leksykolodzy definiują je jako co najmniej dwuwyrazowe konstrukcje, społecznie ustalone, często charakteryzujące się niemożliwością dosłownego przetłumaczenia na inny język. Duża część frazeologizmów jest właściwa jedynie...

Artykuł

Materiały autentyczne umożliwiają kontakt z naturalnym językiem w rzeczywistych sytuacjach, stanowią doskonałe uzupełnienie materiału podręcznikowego i co równie ważne, wyraźnie podnoszą poziom motywacji uczniów do nauki języków obcych.

Artykuł

Projekt Langauge Rich Europe (Europa bogata językami) jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Artykuł

Francuskojęzyczni lektorzy belgijscy pracujący na polskich uniwersytetach, wsparcie dla klas frankofońskich na Śląsku oraz stypendia w Belgii dla nauczycieli języka francuskiego to tylko niektóre z działań, jakie podejmuje Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Polsce.

Artykuł

Często zadajemy sobie pytanie, skąd czerpać pomysły na realizację projektów. A kreatywność jest w nas – wystarczy tylko dobrać właściwy klucz, aby otworzyć jej drzwi. Pokazują to szczególnie działania prowadzone w środowisku międzynarodowym.

Artykuł

Program Leonardo da Vinci oferuje przygotowanie językowe i kulturowe dla uczniów, którzy korzystają z wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach szkoleniowych.

Artykuł

Artykuł jest propozycją przyjrzenia się problemom we współczesnej glottodydaktyce zauważanym przez nowicjuszy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego, a dotyczącym jakości dyskursu lekcyjnego, relacji uczeń-nauczyciel oraz poziomu przygotowania absolwentów studiów językowych do wykonywania...

Artykuł

Od 10 lat istotnym punktem odniesienia w definiowaniu celów nauczania języków oraz w ocenie jego efektów jest ESOKJ. Czy nauczyciele przygotowani są do pracy z ESOKJ i nawiązują do niego w praktyce dydaktycznej?