Comenius

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej programu Comenius, w ramach której można otrzymać dofinansowanie na udział w kursach szkoleniowych, konferencjach, seminariach oraz praktykach zawodowych w krajach europejskich.

Artykuł

Dzieci cudzoziemskie w państwach Unii Europejskiej stanowią ok. 6% ogólnej liczby dzieci w wieku szkolnym (De Coster 2009). W Polsce ciągle liczba ta jest dużo niższa i wynosi ok. 4000 uczniów nieposiadających obywatelstwa polskiego. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka czynników wyróżniających...

Artykuł

Od kiedy tylko rozpoczęłam pracę jako nauczyciel języka francuskiego w szkole zawsze chciałam różnymi środkami i metodami zachęcać młodzież do nauki tego pięknego, ale i trudnego języka.

Artykuł

Comenius to jeden z czterech programów sektorowych unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”, cieszący się ogromną popularnością w wielu krajach europejskich, także w Polsce. Warto się przyjrzeć bliżej jego dotychczasowym efektom oraz możliwościom, jakie daje polskim nauczycielom.