JOwS 01/2013

Artykuł

Wydaje się oczywiste, że jeśli chcemy nauczyć się języka obcego, powinniśmy go używać podczas lekcji. Czy jednak musi to oznaczać, że na zajęciach nie ma miejsca dla języka ojczystego uczniów?

Artykuł

Popularność materiałów autentycznych w ostatnim czasie niezwykle rośnie. W artykule prześledzono ich ewolucję, kładąc nacisk na potencjał ich różnych rodzajów oraz mocne i słabe strony z punktu widzenia dydaktycznego wykorzystania. Odniesiono się również do klasycznych definicji materiałów...

Artykuł

Efektywna komunikacja to coś więcej niż kwestia biegłości językowej, ale także rozwijanie empatii i szacunku dla innych kultur. Niniejszy tekst wyjaśnia, że nauczanie języka obcego to nie tylko przekazywanie struktur syntaktycznych lub uczenie się słownictwa i wyrażeń, ale nauczanie elementów...

Artykuł

Od dość dawna powszechnie znane są poziomy biegłości językowej (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) szczegółowo opisane przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego  (ESOKJ). Nie należy jednak zapominać, że dokument Rady Europy to nie tylko opisy poszczególnych poziomów, ale przede wszystkim...

Artykuł

W przeciętnej szkole w roku 1913 był nauczyciel, uczniowie, stały stoły, krzesła i były książki. Przez 100 lat ludzkość doświadczyła diametralnej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Artykuł

Szwajcaria oferuje wiele możliwości rozwoju. Jedną z nich są granty badawcze SCIEX. W ramach przyznawanych stypendiów z młodych państw Unii Europejskiej mają możliwość realizowania badań w instytucjach naukowych w Szwajcarii, przy czym warunkiem koniecznym uzyskania grantu jest jakość projektu....

Artykuł

Wśród dyskusji na temat podnoszenia jakości oświaty, jakie prowadzimy z beneficjentami programów europejskich, rola nauczycieli w budowaniu projakościowego podejścia i wdrażaniu pozytywnych zmian pojawia się bardzo często.

Artykuł

Fundusz Stypendialny Sciex działa od 2009 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program ten kładzie nacisk na wspieranie inicjatyw w zakresie badań i stanowi ważny instrument mający na celu promowanie młodych, utalentowanych pracowników naukowych, którzy zamierzają prowadzić...