dwujęzyczność

Artykuł

Artykuł dotyczy idei dwujęzyczności zamierzonej (nienatywnej), która cieszy się coraz większą popularnością w polskich rodzinach. W opisywanym wypadku proces ten przebiega podczas zajęć z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej. Głównym założeniem była imersja językowa polegająca na...

Artykuł

Ścieżki międzyprzedmiotowe i łączenie wiadomości z różnych dziedzin nie są już w edukacji nowością. Wiele obaw może jednak budzić wykorzystanie jednego języka obcego w nauce drugiego. Warto zatem zweryfikować wiedzę na temat czynników wpływających na poziom kompetencji językowych uczniów i...

Artykuł

Uważa się, że znajomość więcej niż jednego języka jest zaletą, jeśli chodzi o naukę języka trzeciego lub kolejnego (Singleton, Aronin 2007: 92–92). Ciągle jednak funkcjonują metody, w których albo zakazuje się używania języka pierwszego lub innego języka obcego w procesie uczenia się, albo...

Artykuł

Prezentowany artykuł ma charakter studium przypadku stanowiącego refleksję nad przeprowadzanym przez autora eksperymentem związanym z dwujęzycznym przysposabianiem syna. Głównym wątkiem rozważań jest niekonwencjonalne zestawienie spektrum autystycznego z przekazywaniem języka nieojczystego.

Artykuł

Obecnie szybko wzrasta liczba dzieci z doświadczeniem migracyjnym i dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Obserwuje się ponadto współcześnie kryzys kultury słowa. Dlatego rozwijanie kompetencji narracyjnej powinno być ważnym obszarem działań profilaktyczno-...

Artykuł

Dostęp do zrozumiałego inputu językowego, wiek rozpoczęcia nauki języków oraz warunki środowiskowe to istotne czynniki wpływające na rozwój językowy i kształtowanie się określonego typu dwujęzyczności indywidualnej. 

Artykuł

Artykuł dotyczy wczesnej dwujęzyczności i przedstawia główne zagadnienia związane z wychowaniem dziecka dwujęzycznego (tzw. dwujęzyczność rodzinna) z perspektywy socjolingwistycznej, czyli uwarunkowań społeczno-kulturowych, w jakich ma szanse się ona rozwinąć. Wprowadzając używane w tej...