frankofonia

Wydarzenia

Pokazy filmów, koncerty, spotkania z pisarzami piszącymi w języku francuskim, a także atrakcje kulinarne, w ramach których można wygrać lot do Paryża znalazły się w programie tegorocznych Dni Frankofonii w Polsce. Odbywać się one będą od 4 do 30 marca w ośmiu miastach Polski.

Artykuł

Francuskojęzyczni Szwajcarzy, druga co do wielkości grupa językowa Konfederacji, bronią pozycji swojego języka i jego autonomii we własnym kraju, ale działają też aktywnie na rzecz języka francuskiego na forum międzynarodowym w strukturach Międzynarodowej Organizacji Frankofonii.

Artykuł

Język francuski, język dyplomacji i kultury, jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Język, którego piękno i praktyczność uwiodły niejednego ucznia. Mowa Moliera potrafi jednak sprawić problem i to nie tylko uczącym się, ale i nauczycielowi… Ten ostatni, jeżeli pragnie, by jego...

Artykuł

Chaque année, francophones et francophiles du monde entier se donnent rendez-vous le 20 mars pour célébrer ensemble la journée internationale de la Francophonie.

Artykuł

Podstawowym warunkiem różnorodności kulturowej jest różnorodność językowa. Jeśli nie będziemy szanować różnorodności językowej, może dojść na świecie do wojny, ponieważ ludzie walczą o zachowanie własnej wizji Boga, historii, języka, pamięci - powiedział prof. Wolton w rozmowie z redakcją JOwS...

Artykuł

Co roku 20 marca osoby francuskojęzyczne na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Frankofonii – święto języka francuskiego oraz 220 mln jego użytkowników (60 proc. z nich ma mniej niż 30 lat). Frankofonia sięga jednak dalej i obejmuje swoim zasięgiem prawie 900 mln obywateli 77 państw,...

Artykuł

W roku 1880 Onésime Reclus, znany geograf francuski, użył po raz pierwszy słowa frankofonia w swoim dziele Francja, Algieria i kolonie (1886). Idea przynależności językowej była jednoznaczna z przestrzenią geograficzną. Słowo zostało jednak szybko zapomniane.