Dominique Wolton

Artykuł

Podstawowym warunkiem różnorodności kulturowej jest różnorodność językowa. Jeśli nie będziemy szanować różnorodności językowej, może dojść na świecie do wojny, ponieważ ludzie walczą o zachowanie własnej wizji Boga, historii, języka, pamięci - powiedział prof. Wolton w rozmowie z redakcją JOwS...