JOwS 02/2013

Artykuł

Prezentujemy scenariusz lekcji języka francuskiego, przygotowującej do egzaminu DELF. Pomysł zakłada zaangażowanie uczniów i stworzenie w klasie atmosfery zaufania. Przedstawiony temat jest często spotykany na egzaminie, opracowywany w publikacjach dotyczących przygotowania do DELF i...

Artykuł

Wojciech Pasterniak w Metodologii dydaktyki literatury stwierdził, że bez literatury nie byłoby literaturoznawstwa, bez literatury i literaturoznawstwa nie byłoby dydaktyki literatury; związek dydaktyki literatury z literaturoznawstwem i literaturą wydaje się niezaprzeczalny, chociaż był i jest...

Artykuł

Kaligram stanowi przedmiot badań literaturoznawstwa. Jego specyficzne właściwości polegające na syntezie słowa i obrazu sprawiają, że stosują go także w swojej pracy psycholodzy oraz pedagodzy, dążący do rozwijania twórczej wyobraźni swoich podopiecznych. Mowa tu o treningach twórczości i...

Artykuł

Статья посвящена вопросам разработки методологии цифрового формата применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) для обучения русскому языку как иностранному (РКИ). Цифровой формат сегодня со всей очевидностью начинает проявлять себя в сфере обучения языку, что предопределяет...

Artykuł

Что такое методика обучения русскому языку как иностранному? Почему она так важна, и знание ее необходимо для каждого учителя русского языка, стремящегося к тому, чтобы его занятия были эффективны и мотивировали учащихся к желанию изучать русский язык.

Artykuł

Mike’s birthday to kolejna część przygód chłopca o imieniu Mike stworzona z myślą o uczniach klasy czwartej. Tym razem Mike obchodzi urodziny.

Artykuł

eTwinning Plus to zapowiadane i oczekiwane rozszerzenie  platformy eTwinning o kraje znajdujące się w sąsiedztwie Unii Europejskiej. W marcu do programu dołączyło sześć krajów sąsiadujących z UE: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina, które należą do Partnerstwa Wschodniego (PW...

Artykuł

Wymiany młodzieżowe w ramach programu „Młodzież w działaniu” dzięki temu, że powstają z inicjatywy samych uczestników, a także przez nich są realizowane, pozwalają na praktyczne poznawanie kultury i naukę języka.

Artykuł

Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA wspiera rozwój międzynarodowych przedsięwzięć młodzieży z państw takich jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Artykuł

10 i 11 maja br. na Uniwersytecie Warszawskim w gmachu starej BUW odbył się jubileuszowy Kongres Języków Obcych PASE Nowe perspektywy edukacji językowej. Dwa dni były okazją do spotkania z wybitnymi osobowościami środowiska językowego, a także z doskonałymi praktykami tej branży.