Halina Zbyrad

Artykuł

Jedną z form motywacji do nauki języka rosyjskiego są konkursy. W szkole typu zawodowego zachęcenie uczniów do udziału w konkursie nie jest jednak łatwe.