nauczanie seniorów

Artykuł

Motywacja w nauce języków jest zagadnieniem często podejmowanym w glottodydaktyce. Niewiele mówi się jednak o motywacji do nauki języków obcych osób w wieku senioralnym, a grupa ta stale się powiększa. Osoby starsze wyróżnia przy tym zespół specyficznych cech, które wymagają nieco innych...

Artykuł

Pomysły na budowanie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u seniorów uczących się języka włoskiego.