metoda

Artykuł

Sprawozdania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z przeprowadzonych w ostatnich latach egzaminów gimnazjalnych i maturalnych z języka angielskiego sygnalizują słaby poziom prac pisemnych pod względem zakresu i poprawności stosowanych przez zdających środków językowych. Poniżej przedstawiam...

Artykuł

Wielu nauczycieli języków obcych stara się, aby klasy, w których pracują, miały szczególny wygląd nawiązujący do kultury obszaru nauczanego języka. Potrzebę atrakcyjnego środowiska do nauki dostrzegają także uczniowie. W ramach projektu Goethe-Institut Niemiecki ma klasę 86 zespołów ze szkół...

Artykuł

Nauczyciel nie lubi zmian. Spróbuj powiedzieć mu, żeby coś zmienił w swoim warsztacie… zmieni, ale siebie w bestię. To oczywiście krzywdzące uogólnienie, bo znam setki nauczycieli nastawionych na rozwój. Ale są wśród nas też tacy, którym zmiana kojarzy się z czymś karkołomnym i z góry skazanym...

Artykuł

Praca nad poprawnością to jeden z ważnych celów dydaktycznych w uczeniu się języka obcego, bez względu na charakter kursu, jego profil i intensywność. Nawet jeśli celem zasadniczym kursu jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, to dbałość o poprawność we wszystkich aspektach tej...

Artykuł

Jaka jest relacja między zadaniem a projektem i jakie są konsekwencje ewentualnych różnic między tymi działaniami dydaktycznymi? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie z punktu widzenia nauczyciela języka obcego współodpowiedzialnego za zarządzanie procesem dydaktycznym w klasie...

Artykuł

Czego naprawdę potrzebuje początkujący, by zacząć mówić w języku obcym? Gdzie i kiedy może to dostać? W trzecim z serii tekstów inspirowanych koncepcją deDOMO prezentujemy nowe argumenty na rzecz podejścia leksykalno-funkcjonalnego i wykorzystania języka ojczystego do nauki języka obcego w...

Artykuł

W niniejszym artykule autor zajmuje się zagadnieniem idiomatyzmów zawierających nazwy kolorów. Dokonując porównania ekwiwalentnych par takich idiomów w języku polskim i angielskim, poszukuje podobieństw i różnic między nimi pod kątem semantyki, leksyki, struktury, a czasem i etymologii. W...

Artykuł

Spór o to, jaką rolę odgrywa gramatyka w procesie przyswajania języka, toczy się od chwili, gdy zaczęto poważnie dyskutować o dydaktyce języków nowożytnych. Wyrażane poglądy mieściły się pomiędzy dwoma biegunami: od dominującej roli gramatyki, gdzie to właśnie ona miała stanowić podstawowy...

Artykuł

Nasza obecna wiedza na temat motywacji w nauczaniu języków obcych nie pozwala już ujmować jej w kategoriach produktu, który należy dać uczącym się. Rolą nauczyciela staje się konstruowanie i rozwijanie różnorodnych motywów równolegle do wiedzy i umiejętności. A zatem motywowanie jest...

Artykuł

Jednym z kluczowych celów dzisiejszej edukacji jest rozwijanie kreatywności uczniów. Termin ten pojawia się również w kontekście kształcenia językowego. W artykule podjęto próbę ukazania warunków rozwijania kreatywności na lekcji języka obcego z uwzględnieniem zarówno perspektywy ucznia, jak i...