Luiza Wójtowicz-Waga

Artykuł

W dniach 8-10 maja 2015 r. odbył się w Warszawie pierwszy Europejski Kongres Języków Obcych zorganizowany przez PASE (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych), pod hasłem Innowacje i inspiracje w europejskiej edukacji językowej. Wydarzenie zostało objęte...

Artykuł

W dniach 9-11 maja 2014 r. odbędzie się trzeci Kongres Stowarzyszenia PASE (Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych). Dotychczasowe konferencje udowodniły, że praca nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu merytorycznego i organizacyjnego spotkania z roku na rok daje...

Artykuł

Większość lektorów języków obcych jest zdania, że rozwój językowy ma większą szansę na zaistnienie, gdy cele językowe są przejrzyste – szczególnie, gdy mowa o motywowaniu uczniów dorosłych.