ELL

Wydarzenia

Rozpoczęła się XVII edycja konkursu European Language Label (ELL), w którym laureatami zostają instytucje i nauczyciele, którzy szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne metody nauczania, wykraczają poza ramy Podstawy...

Wydarzenia

Po raz kolejny zostały nagrodzone najciekawsze i najbardziej innowacyjne projekty w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych.

Wydarzenia

Trwa 16-ta edycja European Language Label - konkursu na najciekawsze i najbardziej innowacyjne projekty w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

To szansa dla wszystkich nauczycieli i instytucji...

Wydarzenia

Goroąco zachęcamy do wzięcia udziału w European Language Label - konkursie przeznaczonym dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne i realizują z uczniami interesujące działania. Termin nadsyłania...

Projekt

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań edukacyjnych rozpoczętych wiele lat temu przez Fundację Linguae Mundi, doświadczoną w realizacji projektów dotyczących grup imigrantów/uchodźców przybywających do Polski.

Projekt

Fundacja „Linguae Mundi” – jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych – przystąpiła w 2005 r. do konkursu organizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego na opracowanie programu nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową i na realizację kompleksowego...

Projekt

Myślą przewodnią projektu było poszerzanie wiedzy o językach obcych: jak skutecznie i właściwie komunikować się za ich pomocą, jak się ich uczyć i zwracać uwagę na aspekty leksykalne i gramatyczne oraz jak dbać o poprawność językową. Omawiano historię tych języków oraz ich wzajemny wpływ....

Projekt

Projekt skierowany był do dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich byli uczestnicy procesu kształcenia na kierunkach, gdzie wykładana jest fonetyka oraz studenci języka polskiego jako języka obcego. Drugą grupę stanowili logopedzi zajmujący się leczeniem wad wymowy lub terapią osób cierpiących na...

Projekt

Lodówka to projekt edutainment, który był przeznaczony dla wszystkich interesujących się tym, co jedzą. Łączył on edukację ze sztuką wizualną.

Projekt

Zaproponowane w projekcie szkolenia były wynikiem diagnozy potrzeb i możliwości regionalnego rynku pracy. Przygotowano szeroką ofertę otwartych szkoleń niemieckojęzycznych oraz anglojęzycznych w ramach kształcenia ustawicznego.