projekt

Artykuł

Kim jest kurator? Czym się zajmuje? Jak powstaje wystawa? – na te i podobne pytania dzieci szukały odpowiedzi podczas warsztatów i wystawy zamykającej projekt. Uczniowie poznali nie tylko dzieła wybitnych malarzy z pięciu krajów europejskich, ale zostali również wprowadzeni w język i...

Artykuł

Nauka języka wymaga nie tylko poznania słówek i reguł gramatycznych i wcale nie musi odbywać się wyłącznie w klasie. Staje się o wiele ciekawsza, gdy zdobytą na lekcjach wiedzę można zastosować i sprawdzić w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów. Dlatego warto zadbać o to, by...

Artykuł

W dobie nowych technologii niektórzy traktują ją jako przestarzałą i mało efektywną formę komunikowania się między ludźmi. Ma jednak niepowtarzalny urok i wartość niemierzalną wskaźnikami skuteczności. Epistolografia. Twórcy jednego z najlepszych projektów eTwinning postanowili uczynić ją...

Artykuł

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspomagania uczenia się języka z jednoczesnym nabywaniem kompetencji międzykulturowych na przykładzie projektu polsko-chińskiego.