Erasmus+

Wydarzenia

Nauczycieli języka angielskiego, którzy ubiegają się o udział w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (KA 1 "Mobilność kadry"), zachęcamy do skorzystania z kursów metodycznych prowadzonych przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli „NILE” w Wielkiej Brytanii.

Projekt

W dniu 17 października 2015 roku, uczniowie, nauczyciele i rodzice Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 w Warszawie obchodzili Święto szkoły pod tytułem "Języki świata". Projekt objęty jest patronatem medialnym JOwS.

Wydarzenia

W październiku 2014 rozpoczęła się czwarta edycja warsztatów międzykulturowych dla studentów „Między Innymi”, realizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ Młodzież i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Wydarzenia

Edukacyjne programy Unii Europejskiej wspierają nauczycieli m.in. poprzez zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego. W trudnej sytuacji są jednak nauczyciele języka rosyjskiego, którzy nie mają możliwości starania się o podobny grant na wyjazdy do Rosji. Wyjściem z tej sytuacji mogą być kursy...