Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Artykuł

Trwający obecnie proces zjednoczeniowy w Europie uważam za jeden z najważniejszych i oczywistych we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Próbowali „integrować” Europę w przeszłości m.in. Karol Wielki a w czasach nowożytnych Napoleon. Ale nikomu to się dotąd nie udało. Natomiast dzisiejsza...

Artykuł

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji krajowych priorytetów edukacyjnych oraz zadań statutowych od początku swojej działalności wspierał nauczycieli języka niemieckiego. Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi możliwy był nie tylko transfer najnowszej wiedzy metodyczno-realioznawczej...

Artykuł

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Warszawie liczy już sobie 20 lat. W 2013 r. obchodzimy okrągłą rocznicę działalności.

Artykuł

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego świętuje w tym roku 20-lecie istnienia. Przez te ostatnie 20 lat wiele się w Polsce zmieniło, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na działalność stowarzyszenia. Nasza aktywność dopasowuje się do zmian edukacyjnych w Polsce, potrzeb...

Artykuł

Zdobycie i wykonywanie zawodu nauczyciela nie polega tylko na prowadzeniu trzech kwadransów lekcji, ale oznacza dużo więcej: sporo poświęconego czasu, zaangażowania, niezbędnej motywacji, pracy, doświadczeń. Nauczyciel nie tylko naucza, ale i pełni różne role: psychologa, terapeuty, opiekuna....

Artykuł

Proces nauczania wymaga niewątpliwie wyjątkowej elastyczności i otwartości ze strony nauczycieli. Nie jest bowiem łatwo umiejętnie przechodzić od jednej do drugiej roli w trakcie zajęć. Niniejszy artykuł jest poświęcony w większości charakterystyce tzw. dobrego nauczyciela oraz licznym rolom,...

Artykuł

Wśród dyskusji na temat podnoszenia jakości oświaty, jakie prowadzimy z beneficjentami programów europejskich, rola nauczycieli w budowaniu projakościowego podejścia i wdrażaniu pozytywnych zmian pojawia się bardzo często.

Artykuł

Postulat ciągłego rozwoju zawodowego lektorów języka obcego to temat ważny i powracający w dyscyplinie glottodydaktyki. Potrzeba szkoleń zawodowych jest istotna nie tylko dla długoterminowego rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również instytucji, które ich zatrudniają, jeśli instytucje te...

Artykuł

System Opisu Pluralistycznych Podejść Do Języków i Kultur (FREPA) jako uzupełnienie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) ma stanowić przyczynek do popularyzacji edukacji różnojęzycznej i międzykulturowej. W niniejszym artykule prezentujemy funkcjonalność tego narzędzia oraz...

Artykuł

Comenius to jeden z czterech programów sektorowych unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”, cieszący się ogromną popularnością w wielu krajach europejskich, także w Polsce. Warto się przyjrzeć bliżej jego dotychczasowym efektom oraz możliwościom, jakie daje polskim nauczycielom.