ESLC

Artykuł

Badanie motywacji uczniów do nauki języków obcych jest zagadnieniem trudnym i wymagającym. Ciekawych informacji na ten temat dostarcza raport z badania kompetencji językowych piętnastolatków - European Survey on Language Competences 2011.

Artykuł

Od 10 lat istotnym punktem odniesienia w definiowaniu celów nauczania języków oraz w ocenie jego efektów jest ESOKJ. Czy nauczyciele przygotowani są do pracy z ESOKJ i nawiązują do niego w praktyce dydaktycznej?

Wydarzenia

21 czerwca Komisja Europejska zaprezentowała wyniki  pierwszego cyklu Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (European Survey on Language Competences – ESLC).