JOwS 03/2012

Artykuł

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML) rozpoczęło realizację swojego nowego programu działań zaplanowanych na lata 2012-2015, zatytułowanego Nauka poprzez języki: promowanie edukacji integrującej, różnojęzycznej i interkulturowej. Nowy program...

Artykuł

Tytuł tego artykułu nie jest przypadkowy - nawiązuje do żołnierskiej piosenki Jak to na wojence ładnie, która – bynajmniej – nie opiewa uroków wojny, ale przedstawia prawdę o niej w specyficzny sposób. Podobnie poniższy tekst, który traktuje o Facebooku (FB), opisuje jego ciemne strony...

Artykuł

24 września 2012 r. rusza, już po raz jedenasty, święto wielojęzycznej Europy! Lekcje pokazowe i warsztaty metodyczne dla nauczycieli w kilkudziesięciu językach, międzynarodowa konferencja, zajęcia teatralne, opowiadanie bajek, językowa gra miejska i festiwal filmowy to główne atrakcje...

Artykuł

W tym roku 26 września już po raz jedenasty obchodzimy Europejski Dzień Języków. Jakie były początki tego corocznego święta języków? Jak jest ono obchodzone w Europie i w Polsce? Skąd wziąć materiały do zorganizowania wydarzenia w swojej szkole? W poniższym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na...

Artykuł

W kwietniu 2012 r. uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpili do nowego egzaminu z języka obcego. Po raz pierwszy wyniki tego egzaminu liczyły się do rekrutacji do szkół średnich drugiego stopnia. Co wynika z analizy rezultatów tych egzaminów?

Artykuł

Program eTwinning zaprasza wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli do realizacji projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami w całej Europie. Dzięki eTwinningowi, przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, bez zbędnych formalności...

Artykuł

Czy projekty e-learningowe mogą skutecznie wspierać nauczanie języków? Doświadczenie Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego pokazuje, że użycie obrazu w kształceniu językowym oraz przekazywanie treści kulturowych w czasie zajęć języka obcego z powodzeniem może być wykorzystywane także...

Artykuł

Jednym z filarów aktywności Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest działalność edukacyjna, koncentrująca się wokół zagadnień związanych z edukacją medialną, audiowizualną oraz kulturalną, która realizuje się m.in. poprzez internetowe projekty edukacyjne.

Artykuł

Możliwość komunikacji tekstowej, głosowej i wizualnej za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) tworzy środowisko uczenia się, które zapewnia warunki do rozwijania kompetencji językowej i interkulturowej, porównywalne z warunkami naturalnymi, tj. w bezpośrednim...

Artykuł

W Internecie można znaleźć coraz więcej stron mających związek z dydaktyką języków obcych. Ich liczba zwiększyła się znacznie w ostatnich latach. Podstawowym problemem, przed którym staje dziś użytkownik Internetu, jest wyszukiwanie i wybór źródeł na dobrym poziomie merytorycznym i...