2020/04

Od wiosny tego roku edukacja ma inną postać niż zwykle: odbywa się albo zdalnie, albo w trybie hybrydowym czy mieszanym. Model ten, zwany z angielska blended learningiem jest głównym tematem tego wydania „Języków Obcych w Szkole”. Autorzy artykułów zaprezentowali swoje spojrzenie na to zagadnienie w nauce języków, pokazując je z rozmaitych perspektyw, akcentując walory i punktując wady. Ciekawe jest ukierunkowanie tych opracowań na ocenę prognostyczną: co będzie wartościowe w edukacji jutra, co nie rokuje pozytywnie, jak zmieni się szkoła po pandemii koronawirusa.

Zachęcamy do lektury!

Wersja HTML