treść strony

Seminarium eTwinning dla nauczycieli języków obcych [online]

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium online organizowane przez Krajowe Biuro eTwinning w Austrii. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli języków obcych początkujących w programie eTwinning.

  • author Pixabay_StockSnap_CC

Spotkanie odbędzie się w godzinach popołudniowych (15:30-18:30) na platformie elektronicznej w dniach 24-25 marca 2022 r. i będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnictwo w seminarium zainspiruje uczestników do zainicjowania nowych, międzynarodowych projektów eTwinning.

Do 20 lutego 2022 r. (do godz. 23:59) mogą zgłaszać się nauczyciele:

  • posiadający konto na platformie eTwinning Live;
  • początkujący w programie eTwinning;
  • komunikujący się w języku angielskim;
  • nauczający języka obcego.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają osoby, które nie brały wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W spotkaniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki. W przypadku dużej liczby zainteresowanych organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

formularz zgłoszeniowy