Śledź wydarzenia językowe

treść strony

XIV Rhymes and Songs Festival

Rusza XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym "Rhymes and Songs Festival". Tym razem pod hasłem: There are those who seek happiness, and there are those who create it by traveling

W konkursie mogą wziąć udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół językowych. Każda placówka może zgłosić uczestnictwo swoich uczniów w jednym lub w kilku językach obcych: hiszpański/ niemiecki/ angielski/włoski/ rosyjski/ francuski. Możliwe są także programy prezentujące utwory w kilku językach.

 
Finał konkursu odbędzie się 5 marca 2020 r. W konkursie uczniowie (pojedynczo lub grupowo) prezentują dowolny, max. 5-minutowy utwór (wiersz, piosenkę lub krótką formę teatralną) związany z tematem i hasłem konkursu. Nagrody i dyplomy dla laureatów oraz dla osób wyróżnionych przyznawane będą indywidualnie lub zespołowo, jeśli grupa uczniów prezentująca dany program będzie większa, niż 5 osób. Ocenie podlegać będą bogactwo leksykalne, intonacja, artykulacja, płynność wypowiedzi oraz efekty specjalne, które będą oddawać nastrój prezentowanego utworu. Treść prezentowanych utworów jest dowolna. Jedynym wymogiem jest jej zgodność z hasłem i tematem konkursu konkursu, jego założeniami i celami.