Anna Wojtaś

Absolwentka filologii angielskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami na wszystkich poziomach zaawansowania. Jest aktywnym członkiem Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli działającego w SJO PW.