Diana Huczkowska

Krótki biogram: 
Studentka studiów magisterskich o specjalizacji nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, nauczycielka języka angielskiego i trener personalny.