dr hab. Ewa Pilecka

Językoznawca, wykłada w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczy m.in. fonetyki i gramatyki opisowej języka francuskiego. Jest współautorką podręczników uniwersyteckich z tej dziedziny oraz autorką nowatorskiego programu do nauczania transkrypcji na platformie internetowej.