dr Jan Kwapisz

Filolog klasyczny, pracuje w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Sekretarz redakcji rocznika „Meander”, sekretarz Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.