Ewelina Gee Milan

Nauczyciel przedmiotów społecznych i prawniczych w klasach integracyjnych LXV Liceum Ogólnokształcą-cym im. gen. Józefa Bema w Warszawie. Wykładowca na Uczelni Łazar-skiego. Koordynator Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych na tej uczelni. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.