Lucyna Skwarko

Absolwentka filologii germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych:  Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzanie Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016.