Natalia Góralczyk

Lektorka w Centrum Językowym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka językoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, członek Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego SNEC. Pracuje nad rozprawą na temat uczenia się i nauczania języków obcych osób starszych z wykorzystaniem nowych technologii.