Joanna Nijakowska

Artykuł

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją) wymagają dostosowania procesu nauczania (np. w zakresie metod i technik nauczania, treści, czasu, niezbędnej pomocy, form pracy itd.) do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Kwestią kluczową jest odpowiednie kształcenie i...

Artykuł

Z koordynatorami projektów Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language – DysTEFL1 i DysTEFL2 – Joanną Nijakowską i Marcinem Podogrockim – rozmawiała Małgorzata Janaszek-Bazanek.