Arabski

Artykuł

Mimo ogromnej popularności oraz prestiżu języka angielskiego warto pamiętać, że używa go – jako natywnego lub drugiego – tylko około 20 proc. populacji naszego globu. 80 proc. ludzkości to użytkownicy innych języków (por. raport English the World Language). Wśród nich wysoką pozycję...