Litewski

Artykuł

W numerze 4/2014 JOwS ukazała się pierwsza część wywiadu z Rasą Rimickaite na temat nauczania języka litewskiego. Poniżej publikujemy drugą jego część, w której rozmawiamy o doświadczeniach językowych attaché ds. kultury w ambasadzie Republiki Litewskiej.

Artykuł

Język litewski stanowi jeden z dwóch, obok łotewskiego, języków należących do grupy języków bałtyckich. Ta rodzina jest uważana za najbardziej archaiczną ze wszystkich języków indoeuropejskich (Baldi 1983). Ostateczna kodyfikacja języka litewskiego nastąpiła w latach 20. XX w. po uzyskaniu przez...