Angielski

Wydarzenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wielojęzyczności 27 marca Ambasada RP w Londynie i "Języki Obce w Szkole" zapraszają na kolejne spotkanie online pt. „Multilingualism: Past, Present and Future". Tym razem będzie mowa o wielojęzyczności – jej obecności w historii, jej dzisiejszym dla nas znaczeniu...

Artykuł

Krajowe prawo oświatowe wskazuje, że każde dziecko ma prawo do nauki w szkole najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Międzynarodowe przepisy równolegle zobowiązują Polskę do zapewnienia dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych...

Artykuł

Czym jest drama w dydaktyce? Nie jest to pojęcie tożsame z teatrem, który tworzony jest na podstawie wyobrażeń scenarzysty i reżysera. To dużo szersza kategoria, mająca źródłosłów w greckim δρᾶμα, drâma, czyli 'działanie, akcja'. Oznacza wejście w fikcyjną sytuację, zinterpretowanie zachowania i...

Projekt

...

Artykuł

Szkoły są dziś zamknięte, nie usłyszymy dzwonka na lekcje, a prowadzenie zajęć na odległość stało się z dnia na dzień naszą nową rzeczywistością. Od kilkunastu tygodni razem z uczniami bierzemy udział w procesie odkrywania wirtualnego świata szkoły, co krok mierząc się z edukacyjnymi wyzwaniami...

Artykuł

Mediacja wewnątrz- i międzyjęzykowa – polegająca na pośredniczeniu w komunikacji między użytkownikami języka lub języków o różnym stopniu wiedzy specjalistycznej – to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań komunikacyjnych. Na przykładzie języka prawniczego łatwo zauważyć, jak...

Artykuł

As an important element of our role as educators is to equip our students for their future careers, we surely need to think of how we are going to teach them particular skills. This goal can be achieved by recourse to the recently extended CEFR descriptor scales for mediation, as they go beyond...

Projekt

IX Międzyszkolny Tydzień Języka Angielskiego "Welcome to English-Speaking Countries" to konkurs, który ma na celu zachęcenie do poszerzania wiedzy z zakresu języka angielskiego oraz doskonalenie swoich umiejętności w posługiwaniu się nim. Poza tym uczniowie mogą nabyć lub poszerzyć swoje...