Ogólny

Materiał dydaktyczny

W roku szkolnym 2014/2015 przystępując do egzaminu maturalnego absolwent zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym język obcy nowożytny w części ustnej i pisemnej. Język może być wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Na egzaminie ustnym i...

Wydarzenia

W dniach 10-11 kwietnia odbędzie się 5. międzynarodowa konferencja ALTE. Spotkanie będzie miało miejsce w Paryżu ,w Maison Internationale (część Cité Internationale Universitaire de Paris). Jest to jedno z największych wydarzeń na świecie dotyczących zagadnień oceniania w nauczaniu języków...

Artykuł

W styczniu 2014 r. pożegnaliśmy program „Uczenie się przez całe życie” (2007-2013), a powitaliśmy nowy program Erasmus+, który będzie nam towarzyszył przez kolejne siedem lat, do roku 2020. Z jednej strony cieszymy się, że rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa umożliwiająca wsparcie...

Wydarzenia

28-29 marca 2014 będzie miało miejsce szczególne wydarzenie - konferencja na platformie internetowej dotycząca zagadnień związanych z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" (ESOKJ/CEFR). To dokumet doskonale znany wszystkim nauczycielom języków obcych. Ma wpływ na kształt...

Wydarzenia

25 marca 2014 r. w godz. 9:00-15.45 w Warszawie Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję organizowaną w ramach projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”

Materiał dydaktyczny

Wyjątkowa gra, w której wesoły smok Europek zabiera graczy w pełną przygód podróż po Europie. Smok postanowił wyruszyć ze Strasburga, miejsca swojego pochodzenia, aby odwiedzić dawno niewidzianego kuzyna Smoka Wawelskiego. Podróż okazuje się fascynującą wyprawą po kontynencie. Każdy uczestnik ma...

Wydarzenia

Pozostały już ostatnie miejsca na seminarium dotyczące aspektów doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych pracujących w szkołach podstawowych.

Artykuł

Słownictwo i gramatykę języka obcego poznajemy podczas zajęć w szkole, jednak sprawne posługiwanie się nim wymaga sporo praktyki. Edukacja pozaformalna stwarza ku temu doskonałe możliwości.

Materiał dydaktyczny

Serwis LyricsTraining stawia nacisk na rozwijanie kompetencji słuchania u młodzieży. W bardzo łatwy sposób można połączyć zainteresowanie nastolatków muzyką z prostym ćwiczeniem na słuchanie z lukami.

Artykuł

Każdy kontakt z językiem obcym i odzwierciedloną w nim kulturą może być określony mianem spotkania interkulturowego, podczas którego to, co własne, znane i nam bliskie styka się z tym, co dla nas nowe, inne, obce.