JOwS 02/2019

Artykuł

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  rynku  pracy  i  czerpiąc  z  doświadczeń  nie-mieckiego  zawodowego  systemu  dualnego,  Goethe-Institut  przygotował  projekt  edukacyjny  „Niemiecki  =  Sukces...

Artykuł

Przedstawiamy serię interaktywnych ćwiczeń przygotowanych przez studentów Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, którzy na pokładzie Mobilnego Centrum Edukacyjnego FRSE objechali kawałek Polski, prezentując uczniom i nauczycielom swoje...

Artykuł

Proponowana lekcja języka niemieckiego jest przeznaczona dla uczniów rozpoczynających naukę drugiego języka obcego. Realizacja scenariusza zakłada użycie dostępnych bezpłatnie programów i aplikacji internetowych oraz urządzeń ICT. Inspiracji w zakresie wykorzystywania nowych technologii podczas...

Artykuł

Wizualizacje to nic innego jak wyobrażanie sobie scen z dużą wyrazistością. To nie tylko ujrzenie czegoś oczami wyobraźni, lecz także usłyszenie dźwięków, poczucie zapachu, smaku, dotyku, faktury i temperatury. Wizualizacje są podstawą używania technik pamięciowych, zwanych mnemotechnikami (...

Artykuł

Wprowadzanie treści historycznych na zajęciach z języka obcego, szczególnie z wykorzystaniem fabularnych filmów historycznych, stanowi doskonały punkt wyjścia do ćwiczeń językowych i pozwala na przekazanie konkretnej wiedzy o minionych czasach.

Artykuł

It is obvious that questions are a very important element of life. From the most simple “How are you?” and “What time is it?” to the detailed query into a technical design, how many questions do you ask in a day? From a general request for information, to testing an idea, to leading someone to a...

Artykuł

Mediacja językowa jest elementem codziennej pracy prawników, a do jej sprawnego prowadzenia niezbędne są nie tylko wszystkie strategie receptywne i produktywne, lecz także dodatkowe umiejętności językowe i pozajęzykowe. Tworzenie zadań mediacyjnych wymaga od nauczyciela opracowania scenariuszy...

Artykuł

Ćwiczenia tłumaczeniowe nie należą do najpopularniejszych technik nauczania języków obcych. Jednak mimo tego, że w podejściu komunikacyjnym uważane są za pewne uproszczenie metodyczne i najczęściej zaleca się ich ograniczenie do koniecznego minimum, wprowadzenie tłumaczeń na lekcjach języka...

Artykuł

Coraz więcej osób starszych decyduje się na naukę języków obcych, zatem coraz więcej nauczycieli języków ma lub będzie mieć starszych uczniów na swoich zajęciach. Jakie konsekwencje rodzi taka sytuacja? Warto się temu przyjrzeć z perspektywy kształcenia zawodowego nauczycieli.

Artykuł

Jednym z pytań najczęściej zadawanych przez studentów podczas zajęć specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego jest to, w jaki sposób najlepiej przedstawić zagadnienia z zakresu gramatyki. Studenci bardzo szybko przekonują się bowiem, że to, co proste z...