mediacja językowa

Artykuł

Mediacja wewnątrz- i międzyjęzykowa – polegająca na pośredniczeniu w komunikacji między użytkownikami języka lub języków o różnym stopniu wiedzy specjalistycznej – to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań komunikacyjnych. Na przykładzie języka prawniczego łatwo zauważyć, jak...

Artykuł

Działania mediacyjne w kształceniu językowym polegają na tłumaczeniu o charakterze nie tylko zewnątrzjęzykowym, ale także wewnątrzjęzykowym. Ten sam przekaz może być ujęty na kilka sposobów, a zależy to od sytuacji komunikacyjnej i rejestru językowego interlokutora. Z takim rodzajem mediacji...

Artykuł

Artykuł omawia mediację rozumianą jako zestaw umiejętności zawartych w Common European Framework of Reference for Languages – Companion Volume with the New Descriptors. Celem podjętych rozważań jest przyjrzenie się sposobom rozwijania umiejętności mediacji zarówno u nauczyciela, jak i u ucznia z...

Artykuł

As an important element of our role as educators is to equip our students for their future careers, we surely need to think of how we are going to teach them particular skills. This goal can be achieved by recourse to the recently extended CEFR descriptor scales for mediation, as they go beyond...

Artykuł

Pojęcie mediacji w dydaktyce nauczania języków obcych jest terminem stosunkowo nowym, ponieważ wprowadzonym wraz z wydaniem w 2003 r. Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Wydanie JOwS